Fair trade proizvodi i certificiranje

Fair trade proizvodi i certificiranje

Koliko proizvoda koji se deklariraju kao organski je zapravo organsko? Proizvođači su promijenili boju svojih etiketa, ali jesu li promijenili i praksu?

Koncept organskog i Fair Trade-a su vrlo važni za izgrađivanje održivog društva. Dobra vijest je da certificiranje nije isključivo već da djeluju komplementirajući  jedan drugome.

Međutim prvo par riječi o samom certificiranju. Na tržištu, certificiranje od treće strane je vrlo važno za organsko i fair trade. Kako tržište za organsko i fair trade sve više raste, mnogi bi radije promijenili samu definiciju nego što bi promijenili svoju praksu. Ovo vidimo trenutno na tržištu sa kavom. Kako vrijeme prolazi u potrazi za fair trade kavom, vjerojatnije je da ćemo doći do izvora ne certificirane fair trade kave, što možemo opet pretpostaviti da se radi o marketinškom triku za privlačenje etički nastrojenih kupaca. Koliko proizvoda koji se deklariraju kao organski je zapravo organsko? Proizvođači su promijenili boju svojih etiketa, ali jesu li promijenili i praksu? Bez prisutnosti treće strane koja će obavljati certifikaciju proizvođača i koja je nepristrana ostalo nam je samo vjerovati onome što stoji na etiketi. Zato pogledajte etiketu, pogledajte zahtjeve te certifikacije i tek onda odlučite. Sami otkrijte kojim ćete proizvođačima vjerovati.

Koncept organskog uzgoja je vrlo važan za održavanje naše okoline. Herbicidi, pesticidi i gnojiva cijede se u zemlju i onečišćuju naše podzemne vode, te otječu sa polja u lokalne izvore vode. Kada se očisti pošumljeno područje za uzgoj usjeva, većina površinskog sloja zemlje je erodirana. Organski uzgajivači kave zadržavaju plodnost zemlje tako što ju uzgajaju u hladu gdje se i ona treba saditi. Na taj način u suradnji sa okolinom sprječavaju ovu eroziju tla. Ovako u sjeni uzgojena kava pruža pticama stanište i tako je i bird friendly. Koncept organskog nadilazi samo zaštitu okoliša, te se širi i na zaštitu ljudi koji rade na takvim poljima. Za mnoge kemikalije koje se upotrebljavaju u tradicionalnom uzgoju nađeno je da uzrokuju rak i mnoge druge zdravstvene probleme. Kada su osobe konstantno izloženi ovim kemikalijama, kao što su to recimo uzgajivači, ove zabrinutosti postaju sve veće. Neka istraživanja pokazala su da organski uzgoj zaštićuje i one koji konzumiraju tu hranu.

Fair trade certifikat djeluje na drugi način. Prvo vodi računa da su ljudi plaćeni i da se s njima postupa dobro. Kada govorimo o certificiranju fair trade kave, „fair“ ima objektivnu definiciju kroz zahtjeve certifikacije od Transfair-a. Uzgajivačima kave plaća se fair trade premium (trenutno $1,26/0,45kg) kako bi osigurali da imaju novaca za investiranje u infrastrukturu zajednice. Novac osigurava obiteljima zdravstveno osiguranje, školovanje i osigurava daljnji kapital za poboljšanje opreme i metoda branja kako bi mogli izaći na tržište.

Fair trade nadilazi zajednicu i podršku obitelji i širi se na zaštitu okoliša. Jedan od zahtjeva kod fair trade certificiranja je da se i uzgajivaču plati premium za organsku kavu, što je danas 15 centi više za 0,45 kg nego što je običan fair trade. Mnogi fair trade uzgajivači prelaze na organske metode uzgoja kave kako bi dobili premium za svoj proizvod i aktivno pošumljavaju kišne. Ne rade to nevoljko jer razumiju da je kišna šuma njihovo nasljeđe i oni ju žele obnoviti. Ne žele izložiti sebe i svoju obitelj štetnim preparatima ako mogu živjeti na drugi način. Ovo objašnjava zašto je više od 80% kave certificirano kao fair trade i organska.

Isto tako postoji na policama mnogo kave koja je označena kao organska, ali nije iz fair trade uzgoja. Naš okoliš se uništava jer neki farmeri djeluju samo iz čiste ekonomske računice. Organsko je super, ali samo nije samoodrživo. Moramo osigurati da ljudi koji uzgajaju takve proizvode su zasluženo plaćeni jer su inače postavljeni u financijsku situaciju u kojoj je jedini izlaz onaj na štetu naše okoline. Obitelji koje nam osiguravaju kvalitetne organske proizvode zaslužuju imati financijsku sigurnost. Fair trade se ne natječe sa organskim već vodi računa da je održivo proizvođačima i na taj način osigurava iduću isporuku.

Upravo zbog toga fair trade model radi. Prvo osigurava financijsku sigurnost uzgajivačima kroz korektne cijene, pristup kreditiranjima koja nisu iskorištavačka kako bi mogli reklamirati svoj proizvod i na kraju ostvariti prodaju istog. Zatim im jamči premium za uzgoj kave na prijateljski način spram okoliša što u mnogo slučajeva vodi ka prelasku tradicionalnih polja u organska. Ovaj model koji je funkcionirao na kavi sada se širi na uzgoj i proizvodnju čaja, čokolade i čak nekih vrsta tropskog voća.

Rezultat fair trade uzgoja je:

  • Organske metode uzgoja se koriste i uče
  • Infrastruktura zajednice se gradi
  • Čista voda
  • Kontrola erozije tla
  • Djeca idu u školu
  • Kvalitetan proizvod kroz kvalitetne metode
  • Edukacija odraslih
  • Sigurne obitelji
  • I održivost

Povezani članci

Bio&Bio vs. Garden vs. Alnatura vs. Bilotkodrugi
Više +
Kategorija: Prehrana

Bio&Bio vs. Garden vs. Alnatura vs. Bilotkodrugi

Novi koncept u trgovini Whole Foods, SAD
Više +
Kategorija: Prehrana

Novi koncept u trgovini Whole Foods, SAD

ECOCERT
Više +
Kategorija: Prehrana

ECOCERT

VRH