Odricanje od odgovornosti

Sadržaji na web stranicama Soluna.com.hr objavljuju se u dobroj namjeri te se Soluna.com.hr u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz web stranice ili je na bilo koji način vezana uz korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Soluna.com.hr nastoji provjeriti točnost informacija na ovoj stranici. Međutim, Soluna.com.hr ne jamči da će ti podaci biti bez pogreške i da informacije, proizvodi i usluge objavljeni na ovoj web stranici mogu sadržavati netočnosti i tipološke pogreške.

Sve informacije o proizvodima objavljene na web stranicama Soluna.com.hr služe u informativne svrhe i nisu namijenjene dijagnosticiranju, tretmanu i liječenju bolesti. Obratite se liječniku prije no što koristite proizvode ili informacije sa naše web stranice u svrhu liječenja.

Ova web stranica sadrži podatke i informacije kao i linkove do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati i nad čijim sadržajem Soluna.com.hr nema niti može imati nadzor ili bilo kakav utjecaj.

Soluna.com.hr se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući odgovornost od točnosti, potpunosti i dostupnosti sadržaja na Internet stranicama trećih osoba.

VRH